Hair

Hair Trends

By  | 

Hair: Charlotte Mensah, Hair Lounge, London

Photographer: John Rawson, The Rawson Partnership

Make up: Nana Yaa Grant

 

Skip to toolbar